Vizualizácia výstavného stánku

Vizualizácia dodaného projektu pre spol. Gendai s.r.o.
Pre každý z projektov pripravujeme nie len návrh stánku, ale aj vizualizácie z rôzných pohľadov, prípadne vizualizujeme aj ďalšie požadované detaily. Zákazníci sa ľahšie rozhodnú pre jednu z variant

Celkový pohľad na stánok.

Ďalšie pohľady na celý stánok.

Jeden z detailov.

Stánok pripravený na výstavu.