Návrh, vizualizácia a dozor pri realizácii stánku

Realizované v ČR spolocnosťou creativexpo s.r.o.
Realizácia väčšieho stánku je náročný proces a samotnej výstavbe predchádza detailné plánovanie. Náš proces je už štandardizovaný a vieme na čo sa pripraviť. Pri realizácii sa vyskytnú aj neočakávané situácie. Vtedy sú potrebné správne a rýchle rozhodnutia skúseného tímu. Ako bolo spomenuté plánovanie i rýchle rozhodnutia sú veľmi dôležité, pretože na montáž je len pár dní pred samotnou výstavou.

Všetko je nachystané a môžeme sa pustiť do montáže.

Najskôr zmontujeme konštrukciu.

Vymaľujeme, inštalujeme logá a ostatné časti.

Výstava sa môže začať.